Storage

In het afgelopen jaren is de hoeveelheid opgeslagen digitale informatie verveelvoudigd. De afhankelijkheid van opslag wordt voor organisaties merkbaar groter. De hiermee gepaarde kosten om de betrouwbaarheid en veiligheid te verhogen nemen toe. Micral Automatisering is een gespecialiseerde dienstverlener in de vele facetten van datamanagement. De professionals van Micral zijn expert in de technologieën van onder andere NetApp, HP, CommVault, Symantec en Cisco.

U kunt bij ons terecht voor onafhankelijk advies, projecten en ondersteuning. Door de snelle ontwikkelingen en de technische complexiteit is het van belang om te werken met gemotiveerde specialisten. Micral Automatisering heeft een duidelijke focus en werkt uitsluitend met experts die ruime ervaring hebben opgedaan binnen de grootzakelijke markt, het MKB en bij de grote ICT System Integrators. Wij geloven dat de bundeling van expertise en ervaring leidt tot onderscheidend vermogen met als kenmerken kwaliteit en betrouwbaarheid.

Storage advies

Onderdeel van ons storage advies is een On-Site Scan (lees hier storage nulmeting).
Wij inventariseren onder meer:

•Disaster recovery
•File archivering
•E-mail archivering
•Back-up
•Database archivering
•Bedrijfsspecifieke applicaties
•Nevenvestigingen
•Thuiswerkers

De verschillende vormen van opslag bieden ieder specifieke voordelen. Met ons storage advies aan de hand van een On-site Scan beschikt u over een helder verwoord advies document waarmee u aantoonbaar ICT-investeringen en besparingen kunt realiseren. Met dit advies helpen wij u ook om beter vast te stellen welke informatie wel moet worden vastgelegd en welke niet.

Dit heeft 9 van de 10 keer een flinke impact op de groei van de opslagbehoefte. Bijkomstig voordeel is vaak dat de groeiende behoefte aan elektriciteit flink zal afnemen.Wilt u weten of het noodzakelijk is uw storage omgeving uit te breiden? Of hoeveel data werkelijk kritische is? Beschermd is?